Åtgärda oönskade konsekvenser med riskanalys

Om Pontus gjorde en riskanalys innan han drog igång och genomförde sina projekt vet vi inte, men om han gjorde så använde han sig säkert av modern teknik som numer finns att tillgå. Riskanalys kan göra att man arbetar mer strukturerat och effektivt. Genom att göra ett grundligt arbete med just en sådan så motverkar man risker med att det ska uppstå problem eller olyckor under arbetets gång. Genom att använda sig av en riskanalys kan man bedöma alla sannolika händelser och konsekvenser innan arbetet startar och på så sätt förebygga dem. En riskanalys används som ett underlag för att fatta beslut eller vidta olika åtgärder för att minimera riskerna.

Riskanalys i mobilen

Tekniken går framåt och allt moderneras mer och mer. Nu för tiden är det enkelt för vem som helst att göra en riskanalys. Det genom att ladda ner en smart applikation till din mobil. Denna appen har skapat av företaget 21st Century Mobile.

Hur fungerar det?

21st Century Mobiles app fungerar genom att du väljer vilken typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret i din app. Bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka. Ditt formulär sparas i applikationen och arbetet kan sätta igång. Varje riskanalys som du gör sparas. Det gör att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer. Även alla analyser du gör sparas och du har tillgång till alla analysdetaljer via menyn.

3 feb 2016